วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม เตรียมอุดม มหิดล
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ข้อสอบ PAT ข้อสอบ GAT ข้อสอบ ONET
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอื่น ๆ
ความถนัดแพทย์ ข้อสอบ จุฬา ข้อสอบ ธรรมศาสตร์ ข้อสอบ TOEIC TOEFL ข้อสอบ IELTS SAT Business Eng
ดูทั้งหมด
ความถนัดแพทย์ คืออะไร
คือการสอบคณะแพทยศาสตร์และทันตะของบางมหาวิทยาลัย ใช้คะแนน 30% และอีก 70% เป็นคะแนนของการสอบวิชาสามัญ โดยการสอบความถนัดแพทย์(กสพท.)แบ่งการสอบออกเป็น 3 part ด้วยกัน ได้แก่ partเชาว์ /partจริยธรรม /partเชื่อมโยง