วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม เตรียมอุดม มหิดล
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ข้อสอบ PAT ข้อสอบ GAT ข้อสอบ ONET
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอื่น ๆ
ความถนัดแพทย์ ข้อสอบ จุฬา ข้อสอบ ธรรมศาสตร์ ข้อสอบ TOEIC TOEFL ข้อสอบ IELTS SAT Business Eng
ดูทั้งหมด
PAT คืออะไร
ย่อมาจาก Professional and Academic Aptitude Test ซึ่งหมายถึง ความถนัดเฉพาะด้านวิชากรและวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ใช้สำหรับสอบเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ทั้งแบบระบบรับตรงและระบบAdmisstion จัดสอบขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. และ ม.ค.-มี.ค. โดยคัดเลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุด