ทดลองเรียนได้ที่ คอร์สเรียนฟรี #เลือกคอร์สที่สนใจสมัครเรียน
@Line :4Learn เพื่อขอรับ"รหัสเรียนส่วนตัว" พร้อมกับแจ้งคอร์สที่ต้องการสมัครเรียน
ชำระค่าเรียนและแจ้งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทาง Line ดูเลขที่บัญชี
คอร์สเรียนที่ซื้อจะถูกเพิ่มเข้า"รหัสเรียนส่วนตัว" อัตโนมัติ หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน 15 นาที
**น้อง ๆ สามารถพิมพ์เอกสารเอง และเรียนในเวลาที่สะดวก ครั้งละกี่ ช.ม ก็ได้ เมื่อได้รหัสแล้ว เริ่มเรียนได้เลยค่ะ!
สอบถามคอร์สเรียน แนะแนวการศึกษา สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2884-9188